Beüzemelés, és perifériák.:

 

ff+4.gif (42047 bytes)

A teljes Rendszer

Miután kinyitottuk a számítógépet tartalmazó dobozt, ellenőrizzük, hogy az alábbi lista szerint minden tétel megtalálható-e?

          1) A Commodore PLUS/4 számítógép

2) A tápegység. A kábel egyik vége a számítógép hátoldali csatlakozóaljza- , tába. a másik pedig a fali dugaszolőaljzatba illeszkedik.

3) AF kábel. Ez köti össze a televíziót a PLUS/4 baloldalán lévó. AF jelzésű kimeneti jack-dugóval. (Ha monitort használunk, erre a kábelre nincs szükség.)

Mielőtt bármilyen csatlakoztatást elvégzünk, tanulmányozzuk a kézi- könyvben a következó ábrákat. Ezeken az összes csatlakozópont látható, így könnyen és gyorsan összeállíthatjuk a teljes rendszert..

Ismerkedés a kapcsolókkal és a csatlakozásokka

ff+4jobb.gif (27318 bytes)
                                            2       1

1. há1ózati kapcsológomb

A számítógép kikapcsolt (OFF) helyzetben legyen, amikor csatlakoztatjuk vagy eltávolftjuk a perifériákat (kazettás egység, nyomtató stb.). A billentyűzet alatt a baloldalon a piros hálózati kapcsolásjelzó fény a tápfeszültség bekapcsolását jelzi.

2. RESET kapcsoló. Ezt a gombot kétféle módon használhatjuk.

          a) Bekapcsolás után, működés közben, ha benyomjuk azt a gombot, törlödik a tárból a BASIC nyelvű program, a gép alaphelyzetbe kerül.

b) Ha a gepet úgy akarjuk alapállapotba hozni, hogy a tárban BASIC nyelvű- programok is megmaradjanak, a RUN/STOP billentyú benyo.mott helyzetében nyomjuk meg a RESET gombot, A gép ekkor áttér a' beépített gépi nyelvO monitorra. (Ennek hasznátatára most nem térünk ki.} Ha BASIC-re akarunk vi$szatérni, írjunk be egy X-et, majd nyomjuk Ie a RETURN billentyOt. így a BASIC programok érintetlenek maradnak. Ha a képer- nyOre akarunk kiíratni egy programot, gépeljük bea LIST parancsot, majd a RETURN billentyút -mint minden parancs után -nyomjuk be.

A PLUS/4 baloldala

ff+4bal.gif (25837 bytes)
                3

Az itt látható -az ábrán 3-mal jelölt -AF aljzatba a tv csatlakoztatható. Ide helyezzük be a vékony fekete kábel egyik végét, a másikat pedig a tv-készülék antenna-bemenetére.

A PLUS/4 hátoldala:

ff+4hatul.gif (21565 bytes)
       4   5   6         7               8          9      10

Az itt látható aljzatok számos csatlakoztatási Jehetöséget nyújtanak, mind- egyik más célt szolgál. Vigyázzunk, hogy mindig a megfelelöt használjuk! A csatlakozások a következök:

4. Hálózati csatlakozó aljzat:

Ide csatlakozik a hálózati (tápegység) kábel. Elöször mindig itt illesszük össze, és utána a fali csatlakozásnál!

5. Soros csatlakozó aljzat (Serial):

Ezen keresztül illeszthetjük a lemezmeghajtót vagy a nyomtatót. Ha. mindkettöt egyszerre akarjuk használni, akkor ebbe az aljzatba a lemez- meghajtóval csatlakozzunk, és annak a hátoldaláról a nyomtatóba.

6. Kazettásegység csatlakozó:

          Csak C = 1531 Datasette típusú magnetofont használhatjuk.

7. User-port (RS-.,232)

Ide illeszthetünk különböző tartozékokal pl.. az RS-232 adaptert. Ez az adapter lehetövé teszi olyan tartozékok használatát is, amelyek nem szabványos Commodore aljzatokon keresztül csatlakoztathatók,

8. Tárbővítő:

A PLUS/4 szoftver kazettáinak behelyezésére való. Mielőtt betesszük vagy kivesszük, ellenőrizzük, hogy a gép ki van-e kapcsolva!

9. Botkormány (joystick) csatlakozások (játék-csatlakozások):

          Ebbe a két aljzatba csatlakoznak a botkormányok. A PLUS/4 speciálisan tervezett botkormányokkal működik. '

10. Video-bemenet:

Ide csatlakoztátjuk a monitor kábelét. Noha ez az aljzat 8 pólusú, használhatunk 5 pólusú kábelt is!

A Commondore PLUS/4 üzembe helyezése

Figyelem! Az összeállításhoz legalább két fali csatlakozóaljzatra van szük- ség: egy a számítógépnek, egy pedig a tv-készüléknek.

Ha lemezmeghajtót vagy nyomtatót is használunk, további csatlakozási lehetóségek szükségesek.

A számítógépet a tv készüléktől kényelmes távolságra kell elhelyezni. Ellenőrizzük, hogy a rendszer összeállításakor a gépkikapcsolt állapotban van, és a hálózati ellenörzőfény nem világít.

Az üzembehelyezés menete:

1. Ezután csatlakoztassuk a tv kábel egyik végét a tv-készülék antenna" csatlakozójába, a másikat pedig a számítógép RF jelzésű aljzatába.
ffantennakábel.gif (519 bytes)

Megjegyzés: ha a PLUS/4-et nem tv-vel, hanem monitorral használjuk, kövessük a monitor kézikönyvben leírtakat. Ebben az esetben a hátlapon található VIDEO kimenetet használjuk.

2. A gép és a tv összekapcsolása utána hálózati csatlakozókábelt illesszük a PLUS/4-hez. A hátsó oldalon levő aljzatba akábel szögletes végződése illik, a másik vége a fali dugaszoló aljzathoz csatlakozík.
fftapegyseg.gif (22025 bytes)

3. Kapcsoljuk be a tv-készüléket, és a PLUS/4-et (ON). A tv-n-válasszunk ki egy használaton kívüli csatornát, és az állomáskeresőt állítsuk a 36-osra. Ha minden rendben van, a következó üzenet jelenik meg a képernyón:

COMMODORE BASIC 3.5 60671 BYTES FREE
READY

A READY alatti villogó jel, a kurzor arról tájékoztat, hogy a számitógép készen áll a működésre. A beírt betűk feketén jelennek meg a fehér háttérben, míg a keret kék lesz.

Ha valami rendellenesség van, segítségünkre lehet a hibalehetöségek táblázata. Az is lehetséges, hogy a tv-készüléken a képélességet kell állítani.

Hibaelhárítás

1. A bekapcsolást jelzö fény nem világít!

a) Nincs bekapcsolva a számítógép, vagy valamelyik csatlakozó-kábel nem érintkezik.

b) A számitógépben hibás a biztosíték. Ilyenkor vigyük el szakemberhez.

II. Nincs kép!

          a) A tv-kapcsoló vagy csatlakozó nem működik.

          b) Nem hangoltuk be megfelelöen a tv-készüléket.

III. Kusza az ábra a tv-képernyön!

Ilyenkor a számitógép kikapcsolása után, a kazettát helyezzük be újra. Valószínűleg nem megfelelöen volt betéve.

IV. Ha a kép nem színes, valószínűleg helytelenül hangoltuk a tv-t

V. Ha van kép, de nincs hang, vagy a hangeröt, vagy a hangolást próbáljuk állítani.

Figyelem! Vannak olyan típusú tv-készülékek, melyek nem képesek a teljes PLUS/4 képernyö-kijelzésre, a két szélsö oszlopot levágják. Ilyen esetben másik készülék. használatát javasoljuk.

Ha ez nem lehetséges, a probléma megoldható a következö módon: nyom- juk meg elöször az ESC billentyűt, majd írjuk be az R betűt. Ez a parancs kisebbíti a képméretet, így a teljes képmezö megjeleníthetö a képernyön. Ezt a műveletet minden bekapcsaláskor vagy RESET után meg kell ismételni.

 

Perifériák.:

fffloppy+magno.gif (42475 bytes)A perifériák olyan kiegészít6 egységek, amelyek a PLUS/4-hez csatlakoztatva kiterjesztik a gép alkalmazhatóságát. Ilyenek: adattárolás, másolás, nyomtatás, lemezen vagy mágnesszalagon tárolt programok használata és a telekommunikáció által szolgáltatott információk felhasználása. A programok megörzéséhez és betöltéséhez adattároló berendezésre van szükség. Adatokat rögzíthetünk hajlékony mágneslemezen vagy kazettán. Ha lemezt használunk, lemez meghajtóegységre is szükségünk van. Amenynyiben mód van rá, érdemes beszerezni, mert így a programtárolás gyors és megbízható lesz. A PLUS/4-hez használható típusok: Commodore 1541 és Commodore 1551. Kazettás egységként a Commodore 1531 Datacasette típusú magnetofon a legmegfelelöbb.

ffnyomtato.gif (30940 bytes)Ha szövegszerkesztö programot vagy grafikus programcsomagot használunk, a képernyőn megjelenő információk nyomtatóval átvihetök papírra is. Többféle olyan nyomtató kapható, amely Illeszthető a PLUS/4-hez: MCS-801, MPS-802, MPS-803 és DPS-1101. Ez utóbbi betűminősége levél íráshoz is megfelelő. A különböző nyomtatók különböző típusú nyomtatott képet adnak. Vásárláskor a számunkra legmegfelelöbb típust válasszuk ki!

ffmonitor.gif (27899 bytes)Megjegyzés: elképzelhetö, hogya tv-készülék nem ad olyan tiszta képet, mint az szükséges lenne. Ilyenkor a tv-t a video-bemenetröl -ha van rajta ilyen -monitorként használhatjuk, és így tisztább és élesebb képet kaphatunk.